Mexiko - Baja California (trocha faktů)

Mexiko - Baja California (trocha faktů)

26. srpna 2006 v 20:41 | Olguita Ollie Olča

M E X I K O

Rozlohou 1.987.183km2 dosahuje Mexiko zhruba poloviční velikosti západní Evropy nebo pětiny rozlohy Spojených států. Hranice se severním sousedem je dlouhá 3 326 km, pobřeží s Tichým oceánem a Mexickým zálivem dosahuje délky téměř 9 500 km. Na jihu sousedí země se státem Belize a Guatemalou. Mexiko je hornatá země, polovina země leží výše než 900 m nad mořem a sopečné vrcholy se tyčí do výšek nad 5 000 m - nejvyšší, Pico de Orizaba, dosahuje výšky 5 700 m.
Počet obyvatel dosáhl devadesáti tří milionů, z čehož 88 milionů tvoří mesticové (míšenci Evropanů a indiánů) a zbývajících 5 milionů jsou indiáni. Devadesát pět procent obyvatelstva je římskokatolického vyznání. Růst populace se zpomalil, z 3,5 procenta klesl na současná 2 procenta ročně.
Hlavní město: Mexico City (27 milionů obyvatel), největší města: Guadalajara (5,5 milionů), Monterrey (3 miliony), Acapulco (2,8 milionů), Puebla (2 miliony), Tijuana (1,5 milionů)
Federativní republika Spojené státy mexické byla vyhlášena na základě ústavy z roku 1917. Sestává z 31 států a federálního okrsku (Distrito Federal) s hlavním městem. Prezident je volen na šest let a pouze na jedno volební období. Poslanci parlamentu jsou voleni na tři roky a senátoři na šest let. Od roku 1930 patřila k nejsilnějším politickým stranám v zemi revoluční strana - Partido Revolucionario Institucional (PŘI), ta však v roce 2000 prohrála volby, kdy větší podporu voličů získala strana Partido Acción Nacional (PAN).
Třicet procent obyvatelstva se zabývá zemědělskou výrobou, především pěstováním kávy, bavlny, ovoce a zeleniny na vývoz. Přesto se základní plodina - kukuřice - musí dovážet, aby se plně pokryly potřeby domácího trhu. Průmyslovou výrobou - kam patří převážně výroba oceli, automobilů, chemických produktů, textilu, oděvů a montáž elektronických polotovarů pro zákazníky v USA - se zabývá více než polovina pracujících. Mexiko se řadí na čtvrté místo na světě v produkci ropy se zásobou 67 miliard barelů. V těžbě stříbra a dalších minerálů zaujímá světový primát. Turistické agentury každoročně přilákají do země více než 19,3 milionů návštěvníků, kteří zde utratí 800 milionů dolarů.
Historické mezníky:
1000 - 300 př. n. l. - rozkvět civilizace Olméků, první civilizace a základy kultury předkolumbovského Mexika
300 - 800 - věk klasických předkolumbovských civilizací Mexika (Teotihuacán, Mayové, Zapotékové) a velkého uměleckého a intelektuálního rozmachu
900 - 12|30 - Toltékové založili hlavní město Tollán a po pádu Teotihuacánu ovládali většinu centrálního Mexika. Jejich vliv se šířil všemi směry až po Yukatán, zvláště v mayském městě Chichén Itzá
1350 - 1519 - Aztékové ovládají z hlavního města Tenochtitlánu celé střední a jižní Mexiko
1521 - Hernán Cortés dobyl Mexiko pro španělskou korunu
1521 - 1821 - Španělé ovládají kolonii prostřednictvím řady vícekrálů, Církev iniciativně obrací indiány na křesťanskou víru. Jsou objevena velká naleziště stříbra, která činí ze Španělska nejbohatší zemí v Evropě
1810 - Otec Miguel Hidalgo rozpoutává národně osvobozenecký boj proti Španělsku
1821 - Augustin de Iturbide získává pro Mexiko nezávislost a krátce nato se stává císařem
1823 - 1861 - Období politických zmatků a občanských válek
1848 - Mexiko je poraženo se Spojenými státy a ztrácí více než polovinu svého území
1862 - 1864 - Francouzská invaze do Mexika a vyhlášení Maxmiliána Habsburského císařem. Poražen mexickým národním hnutím pod vedením Benita Juáreze.
1876 - 1910 - Mexiku vládne diktátor Porfrio Díaz, jenž podporoval zahraniční investory, zvláště při výstavbě železnic
1910 - 1929 - Mexická revoluce volající po reformách v zájmu sociální rovnosti a brojící proti znovuzvolení do úřadu prezidenta
1938 - Lázaro Cárdenas zabavuje majetek amerických a britských naftařských společností, znárodňuje železnice a doly
1988 - 1999 - Politické volební reformy oslabily vládu jedné strany
2000 - První přímá volba prezidenta na celém území Mexika
BAJA CALIFORNIA
Kalifornský poloostrov - Baja California - je svět sám pro sebe. Poloostrov odděluje od hlavního pobřeží Mexika Kalifornský záliv. Baja však není zcela mexická. Je kuriózní směsicí kultur, kde nejjižnější bod - Cabo San Lucas - vyhlíží jako pouhá enkláva Jižní Kalifornie, ležící hned za jejími severními hranicemi. Je to země velikých kontrastů, jakými jsou světě zelená golfová hřiště obklopená vyschlou pouští nebo luxusní letoviska vystavěná na území, která v minulosti sloužila jako útočiště pirátů a vyvrhelů.
Baja dokázala zvítězit i nad Cortézem. Ten sice dorazil na poloostrov již v roce 1535 a o něco později se tu pokusil založit osadu, leč bez úspěchu. Až jezuitští misionáři, kteří se roku 1697 usadili v Loretu, zde zřídili misii. Byla první z následného řetězce dalších, založených téměř o 100 let později na pobřeží Alta California, jak se toto území tehdy nazývala mexická vláda. Baja se otevřela turistickému ruchu jako tajné rybářské místo, které na svých soukromých luxusních jachtách či v letadlech navštěvovaly hollywoodské hvězdy, např. John Wayne, aby zde sváděly zápasy s velkými mečouny a dalšími mohutnými rybami.
Do roku 1973 odkrylo tajemství této téměř nedotčené, drsné krajiny jen pár dobrodruhů, kteří se sem odvážili proniknout, aby lovili zvěř, chytali ryby, surfovali, sbírali zkameněliny či pozorovali ptáky. Teprve pak byla otevřena 1.700 km dlouhá hlavní dopravní tepna, která protíná celý poloostrov od Tijuany na severu až k Cabo San Lucasu na jihu. S okolním světem Baju spojuje několik leteckých linek. Na skvělých plážích vyrostly velkolepé moderní hotely s veškerým komfortem a možnostmi sportovního vyžití. Navzdory všemu si však Baja dokázala udržet svou idyličnost a ještě stále zůstává oázou klidu a pohody a rájem pro cestovatele-dobrodruhy.
 
 

Reklama