Teotihuacán - místo, kde se lidé stali Bohy

Pyramidy Teotihuacánu

26. srpna 2006 v 22:07 | Olguita Ollie Olča
Severně od Mexiko City leží Teotihuacán, jehož pyramidy budí i po mnoha staletích respekt a úctu. Město bylo založeno před dvěma tisíci lety neznámým národem. Když přišli do Mexické vysočiny Aztékové, našli zde pobořené, bezejmenné město, ležící v troskách déle než 600 let. Nazvali jej Teotihuacán, což v aztéckém jazyce znamená "místo, kde se zrodili bohové".
Bylo to první velké město na západní polokouli, s populací nad 200 000 obyvatel a rozlohou 11 km2. V době největšího rozkvětu kolem r. 500 čítalo více obyvatel než tehdejší Řím. Jeho architektura a symbolika kopírovala umění Toltéků a Aztéků. Sem se sbíhala procesí věřících i obchodní stezky, jak je patrné z předmětů pocházejících ze všech oblastí Mexika nalezených v jeho rozvalinách. Město však nemělo žádná opevnění, a to pravděpodobně dopomohlo k jeho zániku. Archeologové totiž objevili stopy obrovského požáru a násilného ničení obřadního centra kolem roku 700, následkem čehož se zřejmě obyvatelé kvetoucí město opustili. Zříceniny zarostly tak bujnou vegetaci, že španělští dobyvatelé, kteří se sem v 16. stol. dostali, si jich málem ani nevšimli.
Pyramidu Slunce a Pyramidu Měsíce spojuje proslulá, dalo by se říci "obřadní", "Calzada de los Muertos" (Třída mrtvých, tj. 39 m široká a 4 km dlouhá promenáda). Uprostřed ulice stojí Ciudadela, opevněné čtyřúhelníkové nádvoří s "Templo de Quetzalóatl" (chrám Boha Quetzalcóatla). Celé nádvoří je lemováno ceremoniálními obřadišti. Část původního chrámu zaujímá malá pyramida, do které lze vstoupit z pravé strany. Schodiště je lemováno hlavami hadů, jejichž těla se vlní podél základny. Zdi jsou pokryty hranatými hlavami božského Opeřeného hada s bílými tesáky a kulatýma očima boha deště Tláloca i škeblovými a lasturovými vzory. Celá Calzada de los Muertos je vroubena kamennými základy chrámů. Za časů Aztéků byly tyto pomníky poryty hlínou a proto se dlouho myslelo, že se jedná o hrobky - k mylnému úsudku napomohlo i jméno ulice. Ve skutečnosti se jedná o grandiózní otevřené katedráli natolik velké, aby mohli pojmout až tisíce věřících, kteří se v posvátné dny do svatyní hrnuli.
"Pirámide del Sol" (Pyramida Slunce) po pravé straně sloužila jako oltář. Pyramida dosahuje výšky 64,5 m a každá její strana základny měří 221 m. I v dnešních dobách si není těžké představit úžas a úctu věřících, kteří stáli na úpatí svatyně a za zvuku trubeka bubnů zbožně vzhlíželi ke knězi na vrcholku pyramidy. Mohutnost pyramidy, sestavené z 3,5 milionů tun hliněných cihel sušených na slunci, je zdrcující. Pyramida byla postavena kolem roku 100 n. l. holýma rukama tisíců nádeníků, bez pomoci kovových nástrojů, zvířat a kol. Pyramida, stejně jako ostatní budovy, byla pokryta silnou vrstvou vápenné omítky, která byla dokonalým povrchem pro nástěnné malby nebo jen barevný nátěr. Kámen zůstal skryt očím a to, co dnes vidíme pouze jako ruiny okrové barvy, bylo kdysi pro obyvatele oné epochy městem plným barev. Většina maleb znázorňovala náboženské ideje této kultury. Použité barvy byly jasné, bez přechodových odstínů - nejjasnější je zelená, barva nefritu, modrá barva vody a často se vyskytovala rudá barva krve, a to i na šatu kněží a při obětech, jako opravdová krev. Tváře božstva často kryje nefritová maska. Díkdy příkrým stupňům pyramidy je výstup po 247 schodech snadnější než sestup dolů, navíc na každé zastávce namáhavého výstupu čekají neúnavní prodavači fléten a "zaručeně pravých" sošek. Snaha je však odměněna nádherným výhledem na majestátný Teotihuacán, při němž jsou zřejmé geometrické travnaté bloky jižně za citadelou, které dávají tušit rozsáhlost doposud neodkrytého města. Na nejvyšším stupni pyramidy stál původně dřevěný chrám, zničený Španěly při dobývání. Pyramida byla postavena na místě rituální svatyně - 100 metrů dlouhá jeskyně byla Aztéky označována za místo zrození Slunce, a snad i vesmíru.
"Piramide de la Luna" (Pyramida Měsíce) má své místo na konci obřadní cesty. Je 45 m vysoká, ale protože stojí na vršku, její vrchol téměř dosahuje úrovně Pyramidy Slunce. Poblíž se nalézají honosná obydlí kněží a šlechty. "Palacio del Quetzalpapálotl" na západě má dvě nádvoří, která jsou přístupná po schodišti střeženém hlavou obrovského hada. Sloupy nižšího nádvoří zdobí reliéfy představující ptáka, quetzala a motýla, jehož náhuatlské označení "apálotl je překvapivě příbuzné francouzskému papillon nebo italskému papavero. Prázdné oční důlky byly původně vyplněny obsidiánem, stopy barev červené, zelené a modré jsou stále ještě patrné. Celé město muselo přímo zářit barvami.
Teotihuacán je pozoruhodný zvláště díky velmi dobře zachovalým nástěným malbám. Zdi "Palacio de los Jaguares" (Paláce jaguárů) zdobí jaguáři a "Templo de Caracoles Emplumados" (Chrám opeřené lastury) je zkrášlen papoušky a lasturami. Nejživější a nejrozsáhlejší malby jsou v komplexu "Tepantitla" poblíž parkoviště u Pyramidy Slunce. Jedna scéna líčí dovádějící plavce na jezeře, jiná zachycuje hráče s míčem a modrými pálkami.
Ruiny Teotihuacánu jsou přístupné denně od 7:00 do 18:00. Vstupné od pondělí do soboty je 18 pesos, v neděli je vstup zdarma, za videokameru se připlácí 25 pesos.
 
 

Reklama